image banner
THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình xã Nam Đà theo kết quả rà soát cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 103/TB-UBND
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình xã Nam Đà theo kết quả rà soát cuối năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TBXH
Người ký duyệt Nguyễn Vũ
Tài liệu đính kèm