image banner
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 - NĂM 2023 Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Số ký hiệu văn bản 49/LCT-UBND
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 - NĂM 2023 Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Tưởng
Tài liệu đính kèm