image banner
CV hỗ trợ cập nhật địa chỉ IPv6 cho Trang thông tin điện tử
Số ký hiệu văn bản 146/UBND-VP
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung CV hỗ trợ cập nhật địa chỉ IPv6 cho Trang thông tin điện tử
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Tưởng
Tài liệu đính kèm