image banner
THÔNG BÁO Về việc nhận sản phẩm dinh dưỡng trẻ em từ 06 thàng đến 6 tuổi thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 107/TB-UBND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc nhận sản phẩm dinh dưỡng trẻ em từ 06 thàng đến 6 tuổi thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Vũ
Tài liệu đính kèm