image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/QĐ - UBND 12/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Nam Đà năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/QĐ-UBND 03/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
240/QĐ-UBND 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
325/BC-UBND 25/12/2023 bc công tác phòng chống tội phạm và vi phạm PL 2023 và ph,nv năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
27/BC-HDND 25/12/2023 BC kết quả giám sát thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân
Lượt xem: 0
Tải về 0
339/BC-UBND 25/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
235/QĐ-UBND 20/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
230/QĐ-UBND 01/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm năm 2023 của UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô
Lượt xem: 0
Tải về 0
1205/QĐ-UBND 22/11/2023 QĐ ban hành quy tác ứng xử, văn hoá, đạo đức công vụ của CB,CC,VC,NLĐ làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông
Lượt xem: 0
Tải về 0
208/QĐ-UBND 17/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
image banner