image banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/TB- UBND 23/02/2024 THÔNG BÁO về việc phòng, chống cháy rừng
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/KH- UBND 22/02/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/LCT - UBND 20/02/2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08 - NĂM 2024 Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 của UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/TB - UBND 22/01/2024 THÔNG BÁO V/v giải tỏa hành lang ATGT tại khu vực Buôn bán tự phát thôn Nam Phú
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/QĐ - UBND 12/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Nam Đà năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/LCT-UBND 04/01/2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01 - NĂM 2024 Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/01/2024 của UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
114/TB-UBND 29/12/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ tháng 01 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/TB-UBND 29/12/2023 THÔNG BÁO Lịch trực tết Dương lịch năm 2024 của Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và cán bộ, công chức xã Nam Đà
Lượt xem: 0
Tải về 0
51/LCT-UBND 11/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 - NĂM 2023 Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
139/HĐ-SKKN 20/11/2023 V/v tổ chức chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
123
image banner