image banner
Bài tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao xã Nam Đà năm 2023
Năm 2023 là năm xã Nam Đà quyết tâm thực hiện chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, Chính quyền, cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Nam Đà phải thực hiện hoàn thành tốt trong năm 2023 và về đích vào năm 2025.

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM ĐÀ

“Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới”

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Ngay từ đầu năm 2023 xã Nam Đà đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, Chính quyền, cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Nam Đà phải thực hiện hoàn thành và về đích trong năm 2025 về nông thôn mới nâng cao.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. xã Nam Đà đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên; cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn được đầu tư xây mới và cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng.

Năm 2017, sau khi xã Nam Đà được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến nay Cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2025. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Nam Đà, Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã Nam Đà tích cực thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

          Một: Mỗi người dân và cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

          Mỗi người dân hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực sự trong công việc để nâng cao năng suất, hiệu quả của lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

           Hai: Mỗi người dân và cán bộ, đảng viên cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương. 

         Ba: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hoá nông thôn;

          Vận động các hộ gia đình cải tạo  khuôn viên nhà ở; đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học;

          Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tích cực trồng  hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng,  thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, xây dựng đường hoa cây cảnh trên các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

          100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm , bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định.

          Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và phân loại rát thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.

          Bốn: Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", gương mẫu chấp hành pháp luật, có quan hệ gắn bó, mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

          Năm: Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm"Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ". "Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân".  Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hinh kiểu mẫu như đoạn đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2025.

Để đạt được mục tiêu về đích NTM nâng cao năm 2025. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Nam Đà đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Nam Đà, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Nam Đà ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Nam Đà sức khỏe, hạnh phúc; thành công; cùng với xã nhà đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xin trân trọng cảm ơn./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner
ipv6 ready