image banner
TỔ CHỨC ĐIỂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI THÔN NAM THẮNG, XÃ NAM ĐÀ, HUYỆN KRÔNG NÔ
Chiều ngày 10/11/2023, Ban công tác mặt trận thôn Nam Thắng, xã Nam Đà, huyện Krông Nô tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Dự hội nghị về phía huyện Krông Nô có. Đ/c Lê Thị Hà, HUV, CT.HLHPN huyện, phụ trách địa bàn;Đ/c Lê Khải, PCT.UBMTTQVN huyện; Đ/c Thượng tá Nông Đình chiến – chính trị viện/BCHQS huyện Krông Nô. Phía Đảng uỷ-HĐND xã có các đ/c Ngô Thị Phương PBT.ĐU - CT.HĐND xã; Đ/c Đinh Xuân Hùng PCT.HĐND xã. Cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, Ban công tác mặt trận 14 thôn trên địa bàn xã Nam Đà và cùng đông đảo Nhân dân trong khu dân cư dự Ngày Hội.
Anh-tin-bai

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xã nhà đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, là những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và phát động phong trào thi đua năm 2023, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh. đồng thời tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư trong cả nước nói chung và thôn Nam Thắng nói riêng; gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Anh-tin-bai

                                    Các Đại biểu và nhân dân tham dự trong ngày hội

Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành yếu tố cực kỳ quan trọng  của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân cũng như trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tinh thần yêu nước của Nhân dân ta luôn gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức đoàn kết toàn dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Đối với mỗi người dân Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa đã trở thành một tình cảm thiêng liêng:

 "Nhiễu điều phủ lấy giá gương

 Người trong một nước phải thương nhau cùng"

Và "Một cây làm chẳng nên non

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở lý luận là những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về đại đoàn kết: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sang tạo ra lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của Cách mạng. Người đã nêu ra những luận điểm có tính chân lý.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công"

Sự nghiệp đổi mới ngày nay đã đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi tin rằng khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được gìn giữ và phát huy hơn nữa.

Anh-tin-bai

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng những tấm lòng vàng tại ngày đại đoàn kết trên địa bàn thôn Nam Thắng

Anh-tin-bai

 

T/h Vĩnh Tứ
TIÊN LIÊN QUAN
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner