image banner
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM ĐÀ
Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Xã Nam Đà đã và đang tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số, bước đầu triển khai trên cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Qua đó, sẽ góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn xã phát triển nhanh, bền vững.

Với mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số (CĐS) trong thời gian tới, thời gian qua xã Nam Đà đã quan tâm, đầu tư hạ tầng công nghệ số, chuẩn bị nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, mang lại nhiều tiện ích cho cả chính quyền và người dân xã Nam Đà.

Anh-tin-bai

Cán bộ xã Nam Đà hướng dẫn gúp Công dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công Quốc gia

Tại bộ phận một cửa UBND xã Nam Đà, các thủ tục hành chính cấp xã được triển khai đồng bộ. Các bộ phận có tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4. Nhờ đó, tỷ lệ người dân có ý thức làm thủ tục trực tuyến ngày càng tăng, tình trạng phải chờ đợi, xếp hàng tại bộ phận một cửa đã được giảm tải.

 bên cạnh những kết quả bước đầu, thì việc CĐS của xã Nam Đà cũng gặp không ít khó khăn đó là số lượng người dân truy cập trang thông tin điện tử chưa cao, nhận thức của một bộ phận người dân chưa thay đổi… Vì vậy, để CĐS cấp xã thành công rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức và người dân phải năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực truy cập, tìm kiếm thông tin có chọn lọc trên môi trường điện tử./.

 

t/h Vĩnh Tứ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner
ipv6 ready