image banner
Tổng số: 138
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
107/TB-UBND 08/12/2023 THÔNG BÁO Về việc nhận sản phẩm dinh dưỡng trẻ em từ 06 thàng đến 6 tuổi thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/LCT-UBND 04/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50 - NĂM 2023 Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
49/LCT-UBND 01/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 - NĂM 2023 Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
146/UBND-VP 01/12/2023 CV hỗ trợ cập nhật địa chỉ IPv6 cho Trang thông tin điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
230/QĐ-UBND 01/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm năm 2023 của UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô
Lượt xem: 0
Tải về 0
333/BC-UBND 01/12/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
104/TB-UBND 27/11/2023 THÔNG BÁO Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm sức khoẻ người khác trên địa bàn xã Nam Đà
Lượt xem: 0
Tải về 0
176/KH-UBND 24/11/2023 KẾ HOẠCH V/v xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
103/TB-UBND 23/11/2023 THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình xã Nam Đà theo kết quả rà soát cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1205/QĐ-UBND 22/11/2023 QĐ ban hành quy tác ứng xử, văn hoá, đạo đức công vụ của CB,CC,VC,NLĐ làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
image banner