Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
123 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Công nhận “Gia đình văn hóa” Văn hóa, Thể thao và DLCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Văn hóa, Thể thao và DLCấp xã - phường - thị trấn
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa, Thể thao và DLCấp xã - phường - thị trấn
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước-T-LCA-190409-TT Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.-T-LCA-190410-TT Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng.T-LCA-190411-TT Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Cấp bản sao từ sổ gốc Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: 190314 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)190315 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 190316 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch: 190317 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 190318 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận: 190319 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)190320 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã): 190335 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) 190336 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)190337 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)190338 Tư phápCấp xã - phường - thị trấn
1234567