image banner
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô
Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

Anh-tin-bai

Ủy ban nhân dân xã Nam Đà thông báo công bố công khai toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ công khai:

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024.

2. Thời hạn, địa điểm công khai:

- Thời hạn công khai: Trong suốt năm kế hoạch sử dụng đất.

- Địa điểm: Trên Trang thông tin điện tử của xã, tại trụ sở UBND xã và Hội trường nhà vă hóa các thôn trên địa bàn xã.

3. Nhiệm vụ của các bộ phận

- Giao Công chức địa chính xã phối hợp Ban Tự quản các thôn tổ chức niêm yết công khai các hồ sơ trên trên tại nhà văn hóa các thôn.

- Bộ phận phụ trách phát thanh thông báo trên hệ thống truyền thanh để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết.

Ủy ban nhân dân xã Nam Đà thông báo công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Nô đến các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn được biết, thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

 

 

 

 
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
TIÊN LIÊN QUAN
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner
ipv6 ready