image banner
Cuộc thi tìm hiểu công tác Cải cách hành chính
Triển khai Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND xã Nam Đà về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã. Để nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã; UBND xã Nam Đà ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023”

Anh-tin-bai

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệmsân chơi bổ ích, thiết thực trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn xã Nam Đà nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng. Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích và hướng dẫn đánh giá hài lòng người dân.

* Để nắm rỏ thể lệ, thời gian tổ chức cuộc thi, hướng dẫn và giải thưởng cho người tham gia thi, hãy click vào các biểu tượng sau:

Anh-tin-bai Anh-tin-bai Anh-tin-bai Anh-tin-bai

Để tham gia, mời các bạn click vào link dưới đây: 

Anh-tin-bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 3
  • Tất cả: 29,397
Đăng nhập
image banner