image banner
Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
44/KH - UBND 19/02/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Nam Đà
Lượt xem: 0
Tải về 0
42/ KH - UBND 01/02/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng và các vi phạm gắn với hoạt động xây dựng trên địa bàn xã Nam Đà năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
02 /TB - UBND 09/01/2024 THÔNG BÁO Kết luận, Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/TB - UBND 09/01/2024 THÔNG BÁO Kết luận, Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/TB - UBND 03/01/2024 THÔNG BÁO Kết luận, Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/QĐ-UBND 03/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/KH-UBND 03/01/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã Nam Đà với Nhân dân năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/GM-UBND 03/01/2024 GIẤY MỜI Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận – Chính quyền năm 2023 Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
115/TB-UBND 29/12/2023 THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn xã Nam Đà
Lượt xem: 0
Tải về 0
240/QĐ-UBND 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
image banner