image banner
Tổng số: 126
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
179/QĐ-UBND 12/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý II năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
28/LCT-UBND 10/07/2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 - NĂM 2024 Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024 của UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
183/BC-UBND 02/07/2024 BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra Cải cách hành chính xã Nam Đà năm năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
138/ BC - UBND 04/06/2024 TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND XÃ NAM ĐÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
111/ KH - UBND 04/06/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học
Lượt xem: 0
Tải về 0
165/ TB - UBND 04/06/2024 HÔNG BÁOKết luận của đồng chí Trần Thái Châu-Chủ tịch UBND xã,Trưởng Ban chỉđạo các Chương trình MTQG tại cuộc họp ngày 30/5/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
165/ TB - UBND 04/06/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Thái Châu - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tại cuộc họp ngày 30/5/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
163/ TB - BCĐ 30/05/2024 THÔNG BÁO Về việc đánh giá chất lượng nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/CTr- BCĐ .CCHC- ISO 30/05/2024 CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Lượt xem: 0
Tải về 0
109/KH - UBND 29/05/2024 KẾ HOẠCH Tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn Xã Nam Đà
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
image banner
ipv6 ready