image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/BC-BKTXH 15/12/2023 Báo cáo thẩm tra bc số 320 về thực hành công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
268/BC-UBND 13/10/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND XÃ NAM ĐÀ THÁNG 10 NĂM 2023 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 14/9/2023 đến hết ngày 13/10/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
190/BC-UBND 20/07/2023 BÁO CÁOTỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND XÃ NAM ĐÀ THÁNG 7 NĂM 2023 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/6/2023 đến hết ngày 14/7/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/BC-HĐND 23/06/2023 BC Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/BC-BKTXH 23/06/2023 BC thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, phuong hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/BC-BKTXH 23/06/2023 BC thẩm tra Công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
39/BCTT-BKTXH 23/06/2023 BC thẩm tra Kết quat thực hiện chuong trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm 2023 và phuong hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
38/BCTT-BKTXH 23/06/2023 BC thẩm tr tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệmv ụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/BC-HĐND 16/06/2023 BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tr trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
42/BC-BKTXH 15/06/2023 BC thẩm tra BC thu chi ngân sách và tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và KH thực hiện 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
123
image banner