image banner
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND XÃ NAM ĐÀ THÁNG 11 NĂM 2023 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 13/10/2023 đến hết ngày 13/11/2023)
Số ký hiệu văn bản 300/BC-UBND
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND XÃ NAM ĐÀ THÁNG 11 NĂM 2023 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 13/10/2023 đến hết ngày 13/11/2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Nguyễn Vũ
Tài liệu đính kèm