image banner
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47 - NĂM 2023 Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Số ký hiệu văn bản 47/LCT-UBND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47 - NĂM 2023 Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023 của UBND xã Nam Đà, Chủ tịch và các PCT UBND xã
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND xã Nam Đà
Người ký duyệt Nguyễn Tưởng
Tài liệu đính kèm