image banner
THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẦN 2 Gói thầu: Mua bò giống sinh sản thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Số ký hiệu văn bản 100/TB-UBND
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẦN 2 Gói thầu: Mua bò giống sinh sản thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Vũ
Tài liệu đính kèm