image banner
KẾ HOẠCH V/v xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 176/KH-UBND
Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực 24/11/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH V/v xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Trần Thái Châu
Tài liệu đính kèm