image banner
BÁO CÁO Kết quả thực hiện báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 333/BC-UBND
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Tưởng
Tài liệu đính kèm